Actie Leernetwerk (voorheen Zorgpact Midden Nederland)

Per januari 2019 is het Zorgpact (Midden Nederland) overgegaan in het Actie Leer Netwerk. Dit netwerk gaat door met de activiteiten van het landelijk Zorgpact. De activiteiten van Zorgpact Midden Nederland worden voortgezet binnen andere programma’s van Utrechtzorg, zoals de RAAT’s en Health Hub.

 

In 2016 is Zorgpact Midden Nederland ontstaan vanuit de urgentie in de regio samen met werkgevers, onderwijs en gemeenten meer vaart te krijgen in de noodzakelijke innovaties in de zorg. Inmiddels zijn al 22 partners betrokken bij dit pact in Midden Nederland.

 

Een leven lang ontwikkelen kan innovatie helpen versnellen en verduurzamen. Preventie en focus op positieve gezondheid – van cure naar care – worden snel urgenter. Daarom werkt het Zorgpact Midden Nederland op dit moment aan 8 thema’s

  • Digitale vaardigheden van medewerkers
  • Duurzame implementatie van zorginnovaties
  • Living Lab
  • Onderwijsinnovatie
  • Zelfmanagement
  • Walk the talk & Pckt
  • Praktijk leren
  • Augmented Reality