Zorgpact Midden Nederland

In 2016 is Zorgpact Midden Nederland ontstaan vanuit de urgentie in de regio samen met werkgevers, onderwijs en gemeenten meer vaart te krijgen in de noodzakelijke innovaties in de zorg. Inmiddels zijn al 22 partners betrokken bij dit pact in Midden Nederland.

 

Een leven lang ontwikkelen kan innovatie helpen versnellen en verduurzamen. Preventie en focus op positieve gezondheid – van cure naar care – worden snel urgenter. Daarom werkt het Zorgpact Midden Nederland op dit moment aan 8 thema’s

  • Digitale vaardigheden van medewerkers
  • Duurzame implementatie van zorginnovaties
  • Living Lab
  • Onderwijsinnovatie
  • Zelfmanagement
  • Walk the talk & Pckt
  • Praktijk leren
  • Augmented Reality

 

Bron: https://zorgpactmiddennederland.nl