Wetenschapsknooppunt Utrecht

Het Wetenschapsknooppunt legt de verbinding tussen het basisonderwijs, de lerarenopleidingen in de regio en de Universiteit Utrecht. is de verbinding tussen het basisonderwijs, de lerarenopleiding en de Universiteit. Deze verbinding maakt het mogelijk én makkelijke voor basisscholen om talenten van leerlingen te ontdekken en stimuleren. De onderzoekende houding is het uitgangspunt.

 

Scholen  worden ondersteund door middel van lesmaterialen, workshops en de jaarlijkse W&T Academie, waar leerkrachten en PABO-studenten in werksessies samenwerken aan wetenschap & technologie-onderwijs

 

Eén van de jaarlijkse hoogtepunten is ‘Meet the Professor’ waarbij zo’n 140 hoogleraren in toga op de fiets naar basisscholen gaan om een verscheidenheid aan vragen te beantwoorden.

 

Bron: https://www.uu.nl/onderwijs/wetenschapsknooppunt