Wetenschap & Technologie-Academie

Hoe betrek je wetenschap en technologie op een goede manier bij je lessen? Op woensdag 6 februari 2019 organiseert de Universiteit Utrecht, in samenwerking met schoolbesturen, de W&T Academie voor basisscholen in de regio Utrecht.

 

Op het programma staat een keynote van aardwetenschapper Arwen Deuss en een aantal workshops op verschillende niveaus om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het W&T-onderwijs. Daarnaast is er volop tijd om inspiratie op te doen en ervaringen te delen.

 

Meer informatie: https://www.uu.nl/onderwijs/wetenschapsknooppunt/basisonderwijs/wetenschap-technologie-academie