Voorlichtingsbijeenkomst MBK !dee

Op maandag 28 augustus hield RVO een voorlichtingsbijeenkomst over de subsidieregeling MKB !dee. De presentatie is hier na te lezen.

 

Van 3 t/m 20 september kunnen de plannen worden ingediend.

 

Er wordt onderscheid gemaakt in 5 categorieën oplossingen

  1. Regionale samenwerking op menselijk kapitaal tussen mkb en grootbedrijf
  2. Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven voor docenten en beroepsgerichte opleidingen
  3. Belang leercultuur technisch mkb (aantrekkelijk werkgeverschap)
  4. Krimp en anticipeergebieden (NB: regio Utrecht valt hier niet onder)
  5. Energie- en klimaattransitie

 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee