VMBO on stage

Het On Stage Beroepenfeest faciliteert een nieuw, duurzaam, persoonlijk en lokaal ondernemersnetwerk voor jongeren van het VMBO en draagt bij aan kansgelijkheid, toekomstperspectief, beroepsoriëntatie en ondernemersvaardigheden. VMBO On Stage bestaat sinds 2007. Sinds de start zijn middels 86 beroepenfeesten zo’n 77.400 jongeren en 17.200 beroepsbeoefenaren betrokken geweest. On Stage kent een regionale aanpak. In de regio Utrecht kent On Stage beroepenfeesten in Amersfoort, Houten en het Gooi.

 

Bron: https://www.onderwijsonstage.nl/page5203/landelijk-home