Update Utrecht Tech Community

In de stad Utrecht wordt binnen de Utrecht Tech Community nauw samengewerkt op het thema ICT/Digitalisering. Hieronder een update van de lopende initiatieven, met daarbij ook de contactpersonen. Wil je meer weten of deelnemen? Neem dan vooral contact op!

 

Tekkie worden

TekkieWorden.nl is ‘s Nederlands grootste gids naar werken en studeren in tech. TekkieWorden wil de potentie van tech-banen en IT-studies voor iedereen zichtbaar en toegankelijk te maken en zet zich in om mensen van alle leeftijden, alle achtergronden en alle denk- en werkniveaus te activeren naar IT. Tekkiewijzer is een test waarin je ontdekt wat het is om te werken binnen de ICT (‘tekkie te worden’). Je leert wat de meest gewilde tech-beroepen zijn en ontdekt welke beroepen het beste bij jou passen. Met als resultaat een TekkieProfiel en advies welke tech-opleidingen daarbij passen.

Contactpersoon: Floor Vink (floor@tekkieworden.nl)

 

 

Ontwikkeling uitstroomprofielen MBO

Dit project richt zich op het ontwikkelen van diverse uitstroomprofielen richting ICT banen. Door de inbreng van actuele en relevante ICT-onderwerpen vanuit het bedrijfsleven wordt het onderwijsaanbod op de vraag van het bedrijfsleven afgestemd. Hierdoor sluit het onderwijs naadloos aan bij de praktijk. Met als resultaat een betere arbeidsplaatsing en arbeidsmobiliteit van de huidige en toekomstige studenten op de arbeidsmarkt ICT.

Contactpersoon: Anton van der Lugt (a.vanderlugt@rocmn.nl, 06-54985837)

 

Werkplaats digitalisering MKB

Het doel van de werkplaats is dat MBO- en HBO-studenten bedrijven helpen bij het (door)ontwikkelen van hun digitale klanteninteractie en de digitale bedrijfsvoering. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de in de toekomst relevante sleutel technologieën (AI, Big Data, Could, Machine Learning, RPA etc.) De werkplaats is vraag gedreven doordat de digitaliseringsvragen vanuit het Utrechtse MKB. Voorbeelden hiervan zijn: cursussen, stages, minoren, multidisciplinaire projecten etc. Door het bundelen van nieuwe en bestaande ICT gerelateerde onderwijsactiviteiten in de komende jaren, ontstaat er research & development capaciteit die voor het MKB in Utrecht ingezet kan worden.

Contactpersoon: Michiel Rovers (michiel.rovers@hu.nl)

 

Co-Teach Informatica

Doel van het Co-Teach informatica project is om informatica duurzaam aan te bieden op VO scholen om daarmee de instroom op informaticaopleidingen structureel te vergroten. Co-Teach bestaat uit een combinatie van gastlessen door ICT-professionals uit het bedrijfsleven, online ICT-lesaanbod en ondersteuning vanuit de universiteit. Leerlingen van het voortgezet onderwijs worden geprikkeld en gemotiveerd om te kiezen voor een vervolgopleiding in de ICT. Dit resulteert in een toename van de ICT-skills van de Utrechtse beroepsbevolking, waarmee de stad extra interessant is als vestigingsplaats voor nieuwe (IT-)bedrijven en overheids- en kennisinstellingen. Bovendien inspireren de gastdocenten uit het bedrijfsleven leerlingen om aan de slag te gaan bij Utrechtse IT-bedrijven, wat uiteindelijk de lokale arbeidsmarkt stimuleert en bijdraagt aan het behoud van lokaal ICT-talent. Ten slotte neemt de instroom van studenten in lokale ICT-opleidingen toe.

Algemene informatie: Co-Teach Informatica (co-teach.nl)

Voor aanmelding deelname: https://www.co-teach.nl/

Voor-professionals voor overige vragen: co-teach@uu.nl

 

TechGrounds Utrecht

TechGrounds leidt IT-professionals op voor een baan in het bedrijfsleven, met een focus op vrouwen en culturele diversiteit. Deelnemers zijn 18+, gemotiveerd, hebben affiniteit met IT en spreken Nederlands en Engels. In de kortlopende opleidingen van 4 tot 6 maanden worden de deelnemers opgeleid voor een carriere als IT-professional. De opleidingen zijn gratis toegankelijk voor iedereen en er is geen vooropleiding nodig. Deelnemers ontwikkelen zich tot HBO werk- en denkniveau tijdens de opleiding. TechGrounds selecteert deelnemers op basis van diversiteit, motivatie en potentie om te slagen. Op deze manier worden kansen en vooruitzichten voor de deelnemers gecreeerd, wordt een nieuwe talent pool voor de arbeidsmarkt aangeboord en wordt diversiteit in IT teams gebracht.

Algemene informatie: Home – TechGrounds

Contactpersoon: Abdessamad Dar (abdessamad@techgrounds.nl)

 

ICT Career Center Utrecht

Twee onderwijsinstellingen (Novi Hogeschool en Hogeschool Utrecht) ontwikkelen in samenwerking met het Utrechtse bedrijfsleven twee ICT opleidingstrajecten voor professionals. Hierdoor worden de belangrijkste IT-beroepsopleidingen samengebracht onder één label.

  • Een instroomtraject gericht op professionals die zich vanuit krimpende beroepen willen omscholen, in mobiliteitsdienstverband zitten, onlangs werkloos zijn geworden of binnenkort werkloos worden;
  • Een doorstroomtraject gericht op de huidige werkzame junior IT- ers, die hierdoor versneld kunnen doorstromen naar vacante medior-functies, waardoor ruimte voor de instroom van junior IT-ers gecreëerd wordt.

Contactpersoon: Elin Hondenbrink (e.hondenbrink@novi.nl)

 

Make It Work

Make IT Work richt zich op hoogopgeleide werkzoekenden (in bezit van hbo- of wo-diploma), die zich willen laten omscholen naar een IT-functie. Belangrijk is dat de kandidaat beschikt over een groot analytisch inzicht en gemotiveerd is om tijd en energie in dit traject te steken. Het is een praktijkgericht omscholingstraject van elf maanden, in samenwerking met de deelnemende bedrijven ontwikkeld.

Algemene informatie: Make IT Work – Omscholing naar een IT-functie op HBO-niveau (it-omscholing.nl)

Contactpersoon: Ronald Klein (r.kleijn@hva.nl)