U-Talent

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meer dan 40 partnerscholen uit de regio Utrecht. Het doel is om het regionale bètaonderwijs in het voortgezet onderwijs én in de bachelor van het hoger onderwijs te versterken. Daarnaast richt U-Talent zich op het verbeteren van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.

 

Op dit moment wordt een pilot uitgevoerd om de scope van U-talent te  verbreden naar taal, geschiedenis en cultuur georganiseerd. In 2018-2019 wordt de pilot voortgezet met een breder aan bod.

 

Eén van de activiteiten van U-talent is het organiseren van PWS Plus dagen, gericht op leerlingen die hun profielwerkstuk moeten maken. Zijn kunnen op deze dagen in kleine groepjes hun onderzoek aan de universiteit uitvoeren.

 

Maar ook docenten worden ondersteund door middel van in-company trainingen, lezingen en het beschikbaar stellen van lesmateriaal.

 

Bron: https://u-talent.nl