Technologieraad Regio Utrecht

De Technologieraad Regio Utrecht bestaat sinds 28 mei 2018. Dit samenwerkingsverband heeft in 2020 de volgende aangepaste doelstellingen vastgesteld:

 

 • Het vormen van een fysiek netwerk van betrokken triple helix partijen in de provincie Utrecht die met de arbeidsmarktvraagstukken van Technologie bezig zijn. Dit netwerk deelt kennis met elkaar en kan elkaars hulp inschakelen om bijvoorbeeld matches tussen ondernemers en onderwijs tot stand te brengen. Deze samenwerking is gericht op boven sectorale samenwerking en gezamenlijke uitvoering van activiteiten en projecten.
 • Het zijn en beheren van een digitaal platform waar actuele informatie te vinden is over technologie (events, subsidieregelingen, ontwikkelingen, nieuws, samenwerkingsverbanden etc.)
 • Gezien worden als dé gesprekspartner in de regio Utrecht op het gebied van de arbeidsmarkt voor technologie.
 • Het verminderen van de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Gezamenlijk inzicht krijgen en geven in arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen in de provincie Utrecht en het identificeren van zgn. ‘witte vlekken’
 • Regionaal aanjager van de doelstellingen, zoals die gemaakt zijn in het landelijke Techniekpact voor zover ze betrekking hebben op de opgave in de regio.
 • Lobby voeren via de bestaande kanalen van het Landelijk Techniekpact in samenwerking met de partners van Landsdeel Noord West, mede gericht op het beschikbaar stellen van extra gelden voor het realiseren van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de Technologieraad Regio Utrecht.
 • Verbinder van bestaande (sub)regionale samenwerkingsverbanden (denk aan TechNetten, STO regio’s etc.).

 

In het komende jaar zal de focus liggen op drie voor de regio belangrijke en gedeelde thema’s:

  1. Instroom verhoging
  2. Duurzame inzetbaarheid/Leven Lang Ontwikkelen
  3. Digitalisering

 

Met haar leden, afkomstig uit de ondernemerswereld, onderwijs en overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, voorzitter Pim van den Berg en coördinator Inge Schwartz beslaat de raad een groot deel van het technologische speelveld in de provincie.

 

Sinds augustus 2020 bestaat de Technologieraad Regio Utrecht uit de volgende leden:

 

 

Heeft u ideeën of wilt u bestaande initiatieven delen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden of met de coördinator van de Technologieraad Regio Utrecht via info@technologieraad.nl.

Volg ons ook op Twitter (@Technologieraad) en LinkedIn