Technologieraad Regio Utrecht

De Technologieraad Regio Utrecht bestaat sinds 28 mei 2018. Dit samenwerkingsverband heeft bij de start de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Gezamenlijk inzicht in en visie op de provinciale arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen op het gebied van technologie, mede met behulp van het arbeidsmarktdashboard Utrecht
 • Verhoging van instroom en behoud in de technologie, zowel vanuit het initieel onderwijs als zij-instroom, afhankelijk van de arbeidsmarktontwikkeling
 • Adequaat opleidingsaanbod en versnelling van onderwijs op marktontwikkelingen
 • Voldoende geografische spreiding van technische opleidingen
 • Actueel portaal voor bestaande initiatieven op het gebied van o.a. techniek promotie, samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en beroepenveld
 • Identificatie en adressering van zgn. witte vlekken ten aanzien van initiatieven die bijdragen aan de visie op de arbeidsmarkt- en onderwijs ontwikkeling
 • Lobby agenda (provinciaal en landelijk)

 

In het komende jaar zal de focus liggen op drie voor de regio belangrijke en gedeelde thema’s:

  1. Instroom verhoging
  2. Duurzame inzetbaarheid/Leven Lang Ontwikkelen
   • e-learning
   • hybride docent/instructeur
  3. Digitalisering

 

Met haar 15 leden, afkomstig uit de ondernemerswereld, onderwijs en overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, voorzitter Elly Verburg en coördinator Inge Schwartz beslaat de raad een groot deel van het technologische speelveld in de provincie.

 

Sinds de start is een wisseling geweest van een aantal leden. Sinds 4 maart 2019 bestaat de Technologieraad Regio Utrecht uit de volgende leden:

 • Provincie Utrecht: Linda van der Wal (linda.van.der.wal@provincie-utrecht.nl)
 • Gemeente Utrecht: Jorg Kop (jorg.kop@utrechtinc.nl)
 • Gemeente Amersfoort: Hans Eijsink (HJJ.Eijsink@amersfoort.nl)
 • OTIB/OOM/A&O Metalektro: Erik Hans Boek (eh.boek@otib.nl)
 • CA-ICT: Louis Spaninks (lspaninks@caict.nl)
 • FNV/CNV/De Unie: Gery de Boer (FNV) (gery.deboer@fnv.nl)
 • VNO-NCW/MKB Midden: Loes Klanderman-Brijker (klanderman@vno-ncwmidden.nl)
 • PO: Eric van Dorp (eric.vandorp@spoutrecht.nl)
 • VO: Kobus de Boer (kobusdeboer@onderwijsgroepamersfoort.nl)
 • MBO: Robert Koch (r.koch@rocmn.nl)
 • HBO: Mark Tammer (mark.tammer@hu.nl)
 • FME: Martin Kerkhoff  (Martin.Kerkhoff@voestalpine.com)
 • Koninklijke Metaalunie: Serge Smit (serge.smit@oxipack.com)
 • Bouwend Nederland: Rogier van Baaren (rjf@vanbaaren-aannemers.nl)
 • Techniek Nederland: Gijs Folmer (folmer@vandorp.eu)

 

 

Heeft u ideeën of wilt u bestaande initiatieven delen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden of met de coördinator van de Technologieraad Regio Utrecht via info@technologieraad.nl.

Volg ons ook op Twitter (@Technologieraad) en LinkedIn