Technologieraad Regio Utrecht bestaat 1 jaar!

In aanwezigheid van Gedeputeerde Pim van den Berg is op 28 mei 2018 de Technologieraad Regio Utrecht opgericht. Vandaag bestaan we dus één jaar!

 

De Technologieraad is het triple helix platform in de Utrechtse regio voor technologie. Doel van deze samenwerking is verhoging van de instroom, behoud van technisch talent voor de sectoren, het creëren van adequaat opleidingsaanbod, geografische spreiding van opleidingen, verkrijgen van inzicht in ontwikkelingen, delen en opschalen van goedlopende initiatieven en het voeren van de lobby op provinciaal en landelijk niveau.

 

De Technologieraad heeft 15 leden afkomstig uit de ondernemerswereld, onderwijs en overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties.

 

Ons eerste jaar heeft in het teken gestaan van het opzetten, het in gang zetten en stimuleren van diverse projecten. Dit heeft geresulteerd in de volgende successen.

  • We hebben een vliegende start gemaakt met onze website en social media kanalen, waar allerhande actuele informatie te vinden is over regionale initiatieven, samenwerkingsverbanden, evenementen en het aanbod van technisch (beroeps)onderwijs.
  • Het technisch VMBO hebben we na de zomer kunnen ondersteunen bij het vormen van regio’s en maken van de plannen voor de regeling Sterk Techniekonderwijs.
  • Reguliere afstemming met de TechNetten in de regio levert een actieve uitwisseling van kennis op en het leren van elkaars activiteiten.
  • Ook is de Technologieraad mede uitvoerder van het Landelijke Techniekpact.
  • Daarnaast hebben we de afgelopen maanden samenwerking opgezet met het Onderwijspact Utrecht om versnelling aan te brengen aan de inzet van hybride docenten in het beroepsonderwijs.
  • Op 15 april jl. heeft de Technologieraad de deal Tech Community medeondertekend. Samen met opleiders en de gemeente Utrecht gaan we ons inzetten op het vergroten van de zij-instroom voor de arbeidsmarkt voor ICT. Hiermee kunnen we de achterban van de Technologieraad faciliteren in hun digitaliseringsopgave.

 

We zijn op dit moment bezig met het opzetten van de actieagenda voor het tweede jaar. Voor de realisatie hiervan werken we ook dan weer graag samen met bestaande en hopelijk nieuwe partners in de regio.

 

Dank voor jullie inzet het afgelopen jaar en op naar een succesvolle tweede verjaardag!

 

Wil je meedoen? Heb je evenementen of nieuwsberichten die niemand mag missen? Mail dit dan naar info@technologieraad.nl