Technieksector gaat Nederland ‘upgraden’

Een brede coalitie van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen bundelt vanaf vandaag de krachten om héél Nederland mee te nemen in de technologische transitie. De nieuwe samenwerking heet Upgrade NL en is een initiatief van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en de Dutch Technology Week, die vandaag van start gaat.

 

Ons land zit midden in een technologische revolutie en grote veranderingen staan ons te wachten; in de gezondheidzorg, het onderwijs, in onze privacy, veiligheid, mobiliteit, voeding, landbouw, energie en in ons werk. Bedrijven als ASML, Philips, ING en KPN werken de komende jaren samen met het onderwijs en maatschappelijke organisaties aan projecten die de burger ’tech wise’ maken.

 

Het is niet meer de techniek zelf die centraal moet staan, maar datgene wat de techniek voor ons betekent, zegt Ineke Dezentjé Hamming van FME: “Zonder een gezamenlijke en drastische upgrade zal er straks onvoldoende draagvlak zijn voor technologische ontwikkeling, onvoldoende geld voor technologie-onderwijs en onvoldoende vakmensen zijn. Dan neemt het innovatieniveau af en ontwikkelen we minder nieuwe kennis, minder nieuwe producten, minder antwoorden op de grote vraagstukken van vandaag.” Onze welvaart en ons welzijn zijn daarmee in het geding.

 

Als we ons welvaartniveau in Nederland op pijl willen houden, zijn we aangewezen op innovatieve technologieën. “Het is een gezamenlijke opgave om de enorme veranderingen voor iedereen tot iets positiefs te maken. Daarom moeten we ook gezamenlijk investeren in die transitie: bedrijven, onderwijs en overheid. Alleen samen maken we Nederland tech wise en klaar voor de toekomst,” zegt Frits van Hout van ASML. We slagen er steeds beter in nieuwe generaties voor leren en werken in de technologie te enthousiasmeren, maar inmiddels moet de hele samenleving aan de slag. “Hoe zorgen we ervoor dat technologie iederéén helpt het beste uit zichzelf te halen? Hoe is technologie straks een hulp voor álle Nederlanders? Dat krijgen we alleen voor elkaar door samenwerking en een gecoördineerde aanpak,” aldus Ineke Dezentjé Hamming van FME.

 

Deze aanpak krijgt nu concreet vorm in Upgrade NL.

 

Bron: https://www.fme.nl/nl/nieuws/technieksector-gaat-nederland-upgraden