Techniek Experience Center opent in 2020 in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders kent een subsidie van 600 duizend euro toe, aan het project Techniek Experience Center Utrecht. TEC Utrecht wordt een speel-werkplaats in Overvecht waar professionals hun passie voor techniek, creativiteit en innovatie delen met jongeren.

 

Het doel is om jongeren tot ongeveer 16 jaar kennis te laten maken en ervaring op te laten doen met techniek. “Nederland kent een groot personeelstekort in de technische branche”, licht wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling) toe. “Juist nu en in de komende jaren zijn technisch geschoolde mensen hard nodig voor bijvoorbeeld het bouwen van woningen, de energietransitie en om de economie te verduurzamen.”

 

Spelen en experimenteren

Door jongeren in contact te brengen met techniek wil TEC de belangstelling voor techniek stimuleren. Jongeren en hun ouders kunnen straks in TEC gaan spelen en experimenteren met techniek. Ze kunnen ontdekken hoe iets werkt en techniek ervaren. Daarmee wordt de drempel voor jongeren verlaagd om te kiezen voor een technische opleiding. TEC is een samenwerkingsproject van onderwijs en bedrijfsleven en sluit aan bij de ambitie van de gemeente Utrecht om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan; nog te vaak kiezen jongeren voor een vak waar zij later moeilijk werk in kunnen vinden.

 

Dealmakersdag

De basis voor TEC is verstevigd tijdens het themadiner voor Samen voor Overvecht in januari 2019 en kreeg zijn beslag tijdens de Dealmakersdag van de gemeente Utrecht, in april, toen Stichting Willibrord, Stichting Nuovo, ROC Midden Nederland, Heijmans, BAM, Bouwmensen, Portaal, Eneco, Singel PD, gemeente Utrecht en Dietz Strategie en Communicatie zich verbonden aan het initiatief. TEC Utrecht wordt begin 2020 officieel geopend.

 

Uitvoeringsprogramma ‘Kansen voor Utrecht’

De subsidie komt uit het Europese subsidieprogramma ‘Kansen voor West 2’ van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Via een stedelijk programma voor geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling kan Utrecht in de periode van 2014-2020 zo’n 6,4 miljoen Euro inzetten voor projecten gericht op het versterken van het vestigingsklimaat, verminderen van de mismatch op de arbeidsmarkt en transitie naar een koolstofarme economie.

De vestiging van TEC Utrecht in Overvecht draagt ook bij aan de opgave Samen voor Overvecht waarbij het college onder meer inzet op de ambities Perspectief voor de jeugd versterken en Meedoen & ondernemen.