Subsidieregeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat vmbo/havo-, mbo- en hbo- instellingen stimuleren om onderwijsprogramma’s zo af te stemmen dat deze naadloos op elkaar gaan aansluiten, zodat studenten die verwant doorstromen geen drempels ervaren. De focus ligt bij opleidingen voor beroepen in de tekortsectoren en waarin studenten drempels ervaren. Om die reden wordt er binnenkort een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd. Dit is één van de acties onder de pijler Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs uit het Actieplan Groene en Digitale Banen.

Leer hier het volledige bericht op de website van het Techniekpact.