Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

 

Wilt u 1 of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

 

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door de huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

 

Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-omscholing-naar-kansrijke-beroepen-de-ict-en-techniek