Studiemiddag Onderwijsassistent & Techniek

In de opleiding tot onderwijsassistent (mbo niveau 4, zie ook SBB) wordt aandacht besteed aan STEM-vaardigheden, o.a. rekenen/wiskunde en natuur/techniek.

 

De laatste jaren (vanaf 2016) zijn diverse ROC’s extra actief om meer tijd en ruimte te creëren voor techniek binnen deze opleiding (evt. als keuzedeel), om studenten beter voor te bereiden voor ‘wetenschap en technologie’ en ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ (o.a. Friesland College, ROC Nijmegen, ROC van Twente, ROC van Amsterdam, ROC Midden Nederland).

 

In het najaar van 2018 wordt – vanuit ecent.nl en wentindeklas.nl – een studiemiddag georganiseerd om de verschillende initiatieven naast elkaar te leggen en van elkaar te leren.

Meer informatie en/of aanmelden via deze link