Stimuleringfonds leren/werken in gebouwde omgeving

De tekorten in de bouwsector nemen de afgelopen jaren gestaag toe. Enerzijds vanwege de afname van instroom en anderzijds door de vergrijzing in de sector. Een van de manieren om de instroom te verhogen is het creëren van leerwerkplekken.

 

Het Stimuleringsfonds Leren/Werken organiseert leerwerkplekken in samenwerking met opdrachtgevers in de bouw. Hierbij kunnen maatschappelijke opdrachtgevers in de aanbesteding via bestekken opdrachtnemers stimuleren om studenten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Zo wordt opleiden een gezamenlijk en gedeelde verantwoordelijkheid.

 

De maatschappelijk opdrachtgevers kunnen bestaan uit gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, onderwijscorporaties en zorginstellingen.

 

Gemeenten, woningcorporaties en vakopleidingen in de regio Utrecht slaan de handen ineen om te zorgen voor voldoende personeel in de bouw. Het Stimuleringsfonds Leren Werken regio Utrecht (Stifo) en alle woningcorporaties die verenigd zijn in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) hebben op 17 april 2018 via een intentieverklaring met elkaar afgesproken om meer opleidingsplekken te creëren voor leerlingen en zij-instromers.

 

In de stadsregio Utrecht zijn tijdens de crisisjaren alle vmbo-scholen met een bouwprofiel verdwenen. Scholieren en zij-instromers hebben dus weinig zicht op het afwisselende en moderne werk dat de bouw tegenwoordig te bieden heeft.

 

Woningcorporaties nemen nu het initiatief. Bij renovatie- en duurzaamheidsprojecten, die zij de komende jaren gaan aanbesteden, worden bouwbedrijven gevraagd om te werken met leerlingen en zij-instromers. Door deze afspraak ontstaan er veel interessante leerwerkplekken. Denk aan plekken voor een leerling-timmerman, beginnend installatiemonteur, allround bouwmedewerker voor isolatie of servicemedewerker voor gebouwen.

 

Bron: https://www.stifo.nl/utrechtprojecten