SPT: Techniek samen de crisis door

Heeft u een tekort aan goed geschoold technisch personeel? Of moet u binnenkort noodgedwongen afscheid nemen van vakmensen?

 

Met het project Techniek samen de crisis door werkt het Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek in de regio aan het versneld vervullen van vacatures en mobiliteit van technisch personeel. Personeel waar, onder andere vanwege de  coronacrisis, misschien afscheid van genomen moet worden of die tijdelijk thuis zitten.

 

In het Servicepunt Techniek zijn Werkgevers- en Werknemersorganisaties, de Werkgevers Servicepunten, en de leerwerkloketten verenigd om zich samen sterk te maken voor de techniek in onze regio.

 

Zij faciliteren een match tussen vraag en aanbod van vakmensen. Dat doen ze door de inzet van een loopbaan- en arbeidsmarktcoach, het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en het inzetten van diverse vouchers om mensen fit for work te maken.

 

Wilt u gebruik maken van dit aanbod of wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Servicepunt Techniek via info@sptmidden.nl of kijk op www.sptmidden.nl