ROC Midden Nederland gaat aan de slag met duurzaamheid (RIF)

ROC Midden Nederland in Nieuwegein heeft twee aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) gehonoreerd gekregen. Hiermee kunnen ze, samen met de regionale partners, mooie en noodzakelijke stappen zetten in het kader van duurzaamheid.

 

Vakcentrum Duurzame Energie

In het project ‘Vakcentrum Duurzame Energie’ wordt een aantal huidige opleidingen omgevormd tot het Vakcentrum Duurzame Energie. Het Vakcentrum Duurzame Energie zorgt voor kennis en vaardigheden met betrekking tot de nieuwste technieken in de energietransitie, het vernieuwt de opleidingen door de nieuwste ontwikkelingen in te bedden in het onderwijs. Daarnaast is er sprake van innovatie door te experimenteren met multidiscplinaire projecten in voornamelijk de BOL-niveau 3 en 4 opleidingen van de Tech Campus. Tot slot faciliteert het Vakcentrum in het op peil brengen en houden van de kennis en vaardigheden van docenten omtrent energietransitie binnen de gebouwde omgeving. De scope van het Vakcentrum is de gebouwde omgeving. Dit betekent dat het Vakcentrum zich voornamelijk richt op de infrastructuur en woningen utiliteitsbouw.

 

Duurzame Mobiliteit

In het project wordt een aantal kernactiviteiten uitgevoerd. Allereerst het uitbouwen van de samenwerking met de vereniging Vrienden van Automotive en het inrichten van het Vakcentrum Duurzame Mobiliteit. Verder is er de ontwikkeling van de opleiding Automotive Engineer leerjaar 1, 2 en 3. Er worden daarnaast 4 modules ontwikkeld gericht op elektrisch rijden in de maatschappij. De opleidingen sales en aftersales worden aangepast en tot slot worden de opleidingen transport en logistiek praktijkgericht breed vormgegeven.