Provinciale bijeenkomst Sterk Techniekonderwijs 22-1-2019 vervalt

In diverse regio’s wordt op dit moment hard gewerkt aan de plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs. De fase waarin de regio’s zich bevinden en de reeds daarbij betrokken partners verschilt per regio.

 

De Provincie Utrecht, de Technologieraad Regio Utrecht en Sterk Techniekonderwijs willen de regio’s graag faciliteren met het brede veld dat zij vertegenwoordigen, zowel in de planvormingsfase, maar ook in de fase van uitvoering.

Daartoe hebben we gezamenlijk een bijeenkomst gepland op 22 januari a.s. op het Provinciehuis Utrecht.

 

Op basis van het aantal aanmeldingen hebben wij geconcludeerd dat een dergelijke bijeenkomst op dit moment niet in een behoefte voorziet. Deze bijeenkomst zal dan ook worden geannuleerd.

 

Het aanbod om u te ondersteunen blijft echter onverkort staan. Mocht u daarom de komende periode graag willen sparren met de leden van de Technologieraad Regio Utrecht dan kunt u contact opnemen met de coördinator via info@technologieraad.nl. Gezamenlijk zal dan bekeken worden hoe dit vorm gegeven kan worden.