Pim van den Berg nieuwe voorzitter Technologieraad Regio Utrecht

Op 1 oktober 2020 heeft Pim van den Berg het voorzitterschap overgenomen van Elly Verburg. Elly is vanaf de start in het voorjaar van 2018 betrokken geweest bij de Technologieraad. Zij heeft door haar bestuurlijke ervaring en betrokkenheid met de thema’s waar we aan werken, een belangrijke bijdrage geleverd aan de opstart en ontwikkeling van het platform. De partners zijn haar daarvoor erg dankbaar. Vanaf 1 oktober zal Elly op de achtergrond betrokken blijven als voorzitter van de stichting Technologieraad Regio Utrecht.

 

 

Pim van den Berg was als oud Gedeputeerde van de Provincie Utrecht in 2018 nauw betrokken bij de oprichting van de Technologieraad en is goed bekend met de  doelstellingen en uitdagingen. Met Pim heeft de Technologieraad  een nieuwe voorzitter die in de Utrechtse  regio nog steeds betrokken is bij onderwijs-arbeidsmarkt vraagstukken en een breed netwerk heeft. De partners  kijken uit om samen met Pim de Technologieraad verder door te ontwikkelen en gezamenlijk als triple-helix de uitdagingen aan te pakken waar de sectoren in de regio Utrecht voor staan.

 

De Technologieraad heeft onder andere de rol van aanjager en verbinder van initiatieven en zorgt voor inzicht in arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen op het gebied van technologie in de regio Utrecht. Lees meer over onze doelstellingen op onze website: Over TRU

 

Er is een aantal thema’s vastgesteld dat voor alle leden en hun achterban relevant zijn en die op de strategische agenda’s staan.

    1. Instroom
    2. Duurzame inzetbaarheid/leven lang ontwikkelen
    3. Digitalisering

 

Meer weten? Neem dan contact op met een van onze leden of via info@technologieraad.nl