Overzicht subsidieregelingen

Op de website van het Techniekpact is recent een subsidiekaart geplaatst. Doel is om inzichtelijk te maken welke regelingen (kunnen) bijdragen aan de uitvoering van het Techniekpact. Deze lijst is niet uitputtend, maar bedoeld is om partijen op weg te helpen.​​ De subsidiekaart is te vinden bij de FAQ’s, gekoppeld aan de vraag ‘Welke financiële middelen zijn beschikbaar voor het Techniekpact?’.

 

Het document zal regelmatig worden geactualiseerd.

 

Klik hier voor de link naar FAQ’s