Op de Tech Campus van ROC Midden Nederland in Nieuwegein leren studenten, op school of in een bedrijf, in projecten en in de praktijk tijdens stage.   Studenten werken al vanaf het eerste jaar samen aan projecten. Deze projecten worden verder in de opleiding steeds complexer. De...

GeLUK staat voor Gezonde duurzame Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium. Dit nieuwe samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven gaat de komende vier jaar in de provincie Utrecht de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving een slinger geven. De aanpak: innovatieve leerprojecten voor bedrijven en een toekomstgericht onderwijsaanbod,...

Dinsdag 16 mei heeft Minister Wiersma de lang verwachte STO-brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin ontvouwt hij zijn plannen voor STO. Hoofdpunten: De transitiefase waarin we nu zitten, wordt verlengd tot eind 2024. Regio’s krijgen voor dat jaar gewoon subsidie (een kwart van de subsidie...

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat vmbo/havo-, mbo- en hbo- instellingen stimuleren om onderwijsprogramma’s zo af te stemmen dat deze naadloos op elkaar gaan aansluiten, zodat studenten die verwant doorstromen geen drempels ervaren. De focus ligt bij opleidingen voor beroepen in de tekortsectoren...

Het kabinet heeft het Actieplan Groene en Digitale Banen gelanceerd. Doel hiervan is met een set van maatregelen en acties de arbeidsmarkttekorten in de klimaat- en digitale transitie terug te dringen. Er wordt gewerkt vanuit 4 pijlers:: 1. Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs; 2. Het behoud en vergroten...