Onderwijspact

De economie groeit in de regio, de arbeidsmarkt verandert als gevolg door technologisering – digitalisering en de personeelstekorten in sectoren nemen toe. Het Onderwijspact Utrecht richt zich op het binden en boeien van leraren in de regio voor de gehele onderwijskolom: van primair tot universitair onderwijs. Inzetten op het vergroten van het aantal beschikbare leraren is niet voldoende. De arbeidsmarkt wordt te krap en de nieuwe mogelijkheden om onderwijs in te richten vraagt om nieuwe arrangementen (zogenaamde game-changers) als hybride loopbanen.

 

Het lerarentekort is tegelijkertijd een maatschappelijk probleem en kan niet alleen geadresseerd worden aan het onderwijs. Onderwijs is het fundament van de regionale kenniseconomie. Het eigenaarschap van het lerarentekort ligt niet alleen bij het onderwijs. Schoolbesturen voelen de urgentie en slaan de handen ineen. Maar alleen kan de sector het niet. Deelname van ondernemers, overheden en andere stakeholders is noodzakelijk. Co- creatie en partnerschap zijn de sleutels tot succes.

 

In september 2017 hebben alle betrokken schoolbesturen en lerarenopleidingen de intentieverklaring ondertekend ter ondersteuning van de urgentie om de krachten te bundelen in het kwantitatief en kwalitatief lerarentekort.

 

Lees meer op: www.utrechtleert.nl