Ondernemerschapsonderwijs: hoe moet dat eruit zien?

Het RVO is door het Min. EZK gevraagd een voorstel te doen over hoe het moderne ondernemerschapsonderwijs er uit zou moeten zien. Doel is om in het najaar dit voorstel gereed te hebben, waarna ook financiering beschikbaar wordt gesteld om dit verder te implementeren.

 

In een bijeenkomst op 29 mei in de Jaarbeurs Utrecht staan ondernemerschapsvaardigheden centraal. Zij zijn voor deze bijeenkomst op zoek naar ondernemers die mee willen denken en praten over hoe ondernemerschapsonderwijs (VO t/m WO) eruit zou moeten zien (welke vaardigheden vereist ondernemendheid). Voor deze bijeenkomst hebben al veel mensen uit het onderwijsveld zich aangemeld, dus animo/behoefte is er zeker!

 

Kijk op onderstaande links voor meer informatie en/of om je aan te melden

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/o2lab-stimuleren-van-ondernemerschap-het-onderwijs

https://www.linkedin.com/company/02labnl