Nieuwe versie Bèta&Tech Mentality model

In 2019 is het Bèta&TechMentality-onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.466 jongeren in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar. Het kwalitatieve vooronderzoek werd gedaan door jongerencommunicatiebureau Youngworks. Motivaction heeft de kwantitatieve fase uitgevoerd en de trendanalyse waarmee cijfers in 2019 vergeleken konden worden met die van eerder onderzoek uit 2011. Het onderzoek ligt ten grondslag aan een nieuw ontwikkeld Bèta&TechMentality-model. Dit segmentatiemodel geeft het onderwijs en het bedrijfsleven een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn- of kunnen worden-  bij bèta en techniek; door uit te gaan van de waarden en drijfveren van de jongeren zelf.

 

 

Lees hier het bericht op de website van Platform Talent Voor Technologie.

 

Workshops

PTVT biedt de STO regio’s 50 workshops aan waarin kennis wordt gemaakt met waarden en drijfveren van jongeren ten aanzien van technologie. Aanmelden voor een workshop kan door een e-mail te sturen naar betatechmentality@ptvt.nl. Hierin graag het regionummer vermelden.