Nieuwe ronde MKB !dee

RVO heeft een nieuwe ronde MKB !dee geopend. Doel van deze regeling is het stimuleren van mkb’ers om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er.

 

De investering moet gericht zijn op één van de volgende thema’s:

 • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

 

Voor de regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
  Dit type investeringen moet ervoor zorgen dat mkb’ers meer kunnen investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden, om zo bij te dragen aan meer technisch opgeleid personeel.
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  Door technologische ontwikkelingen hebben jaarlijks 800.000 werkenden om- en bijscholing nodig. Projecten gericht op digitalisering moeten bijdragen aan de digitale transitie van de Nederlandse economie.
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie
  Hierbij gaat het om projecten die een nieuwe aanpak realiseren om mensen en middelen anders in te zetten op plekken waar ze de meeste toegevoegde waarde hebben.

 

Aanvullende voorwaarden

 • De projectkosten moeten minimaal € 25.000 per deelnemer bedragen.
 • Voor een samenwerkingsverband is een van de deelnemers penvoerder. Deze is verantwoordelijk voor de projectorganisatie en is de contactpersoon voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
 • Een onderwijsinstelling mag penvoerder zijn, mits het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd door mkb’ers.
 • Het is toegestaan een intermediair te gebruiken. De uitvoerende partijen moeten de intermediair wel machtigen via een machtigingsformulier.
 • Een samenwerkingsverband bestaat uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties en andere organisaties. 65% van de deelnemers aan het project moet mkb zijn.
 • Samenwerken met brancheverenigingen of kennisinstellingen is toegestaan.
 • RVO.nl hanteert de EU-definities voor het mkb (kmo in het Vlaams). ZZP-ers vallen hier ook onder.
 • U dient uw voorstel in het Nederlands in.

 

De volledige regeling is te lezen via https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee