Nederland profiteert van digitale toekomst

Digitalisering verandert onze economie en samenleving in snel tempo. Dit biedt kansen. Denk aan het gemak van online winkelen, internetbankieren en elektronisch belastingaangifte doen. In de toekomst hebben digitale technologieën steeds meer invloed op onze manier van werken en leven. Het kabinet wil dat Nederland vooroploopt in deze ontwikkeling en er optimaal van profiteert.

 

Iedereen profiteert van digitalisering
Nederland is een van de koplopers in de Europese Unie als het gaat om ICT en digitalisering. Bijna alle Nederlanders (94%) maakt gebruik van internetdiensten, bijvoorbeeld voor online bankieren (93%) en winkelen (82%).

 

Digitalisering biedt voor iedereen voordelen en zorgt voor meer welvaart. Zo produceren fabrieken beter, slimmer en voordeliger door slimme robots. En besparen artsen en patiënten door elektronische toepassingen in de zorg tijd en moeite. Digitale lesprogramma’s bieden kinderen lesstof op hun eigen niveau.

 

Kansen voor digitalisering beter benutten
Het kabinet wil dat Nederland tot de top blijft horen en de kansen van digitalisering nog beter benutten. Zo kunnen automatische functies in auto’s en vrachtwagens bijdragen aan minder files. Ouderen kunnen langer en gezonder zelfstandig thuis wonen dankzij digitale hulpmiddelen, zoals apps en bewegingssensoren.

 

Acties in strategie Nederland Digitaal
In de strategie Nederland Digitaal staat wat nodig is om te zorgen dat Nederland vooroploopt op het gebied van digitalisering. En wat er moet gebeuren om meer vertrouwen te krijgen in de digitale toekomst.

 

Concrete acties zijn:

  • Kinderen meer ICT-vaardigheden aanleren en een leven lang ontwikkelen mogelijk maken.
  • Er komt een loket voor ondernemers om belemmeringen voor digitale innovatie in wet- en regelgeving te melden.
  • Investeren in onderzoek en experimenten.
  • Ervoor zorgen dat bedrijven en instellingen voldoende ICT-personeel kunnen vinden.
  • Een Digital Trust Center gaat bedrijven voorzien van actuele informatie en concrete adviezen bij cyberdreigingen.
  • De controle van burgers op hun persoonlijke data vergroten.

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/nederland-profiteert-van-digitale-toekomst