Nationale campagne voor aantrekken internationaal talent

Het aantrekken en behouden van internationaal talent is voor regio’s van groot belang wegens de urgente tekorten op de technische arbeidsmarkt. NL Talent Coalition is een samenwerkingsverband tussen 13 organisaties uit verschillende regio’s met als doelstelling: de internationale status van Nederland verbeteren wanneer het gaat om het aantrekken van talent.

 

Met de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt die steeds meer voelbaar wordt, nemen de urgentie en drive om samen te werken in het aantrekken van internationaal talent alleen maar toe. Landen zoals Duitsland, Ierland, Denemarken en Finland zetten om dezelfde reden al een nationale brandingsstrategie in, specifiek bedoeld voor het aantrekken van internationale kenniswerkers. Op dit moment loopt Nederland hierop achter.

 

Lees hier het volledige bericht