MKB Deal Maakindustrie Utrecht West

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor regionale MKB-deals. De komende periode worden 9 MKB-deals verder uitgewerkt.

 

Een van deze MKB deals is gericht op een toekomstbestendige Maakindustrie in Utrecht–West.

 

De sterke economische regio Utrecht-West wil ook in de toekomst blijven groeien en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven bieden aan haar ondernemers. De ambitie van deze deal is om het MKB in de maakindustrie in Utrecht-West in de toekomst blijvend te laten beschikken over voldoende en adequaat opgeleide vakmensen. De betrokken overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen willen zich gezamenlijk inspannen voor goed en toegankelijk technisch onderwijs in Utrecht-West op alle niveaus. Dit willen we doen door de krachten in de regio te bundelen en gezamenlijk goede lokale initiatieven te verbinden en te ondersteunen. Dit heeft een tweeledig effect, de samenwerking wordt verstevigd en er ontstaat meer slagkracht om goede ideeën een grote stap verder te brengen.

 

Daarom slaan het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden de handen in deze MKB-deal ineen om één van de belangrijkste knelpunten van het MKB in Utrecht-West gezamenlijk aan te pakken: de aansluiting tussen (technisch) onderwijs en de arbeidsmarkt en het krachtiger maken van de opererende bedrijven.  Doelen van deze MKB deal zijn:

 

  • Gezamenlijke aanpak met alle betrokken partijen in de regio om het mkb in de maakindustrie in Utrecht-West te ondersteunen
  • Verkleinen van het tekort aan technisch personeel en het versterken van de innovatieve mogelijkheden en doorgroei van bedrijven

 

Met deze mkb-deal krijgen drie initiatieven, die bijdragen aan deze ambitie, extra steun om uit te groeien tot een belangrijke schakel in de aanpak van het vraagstuk.

 

  • Het oprichten van het Vakcentrum voor de Maakindustrie: MKB, overheden, besturen en directie van het ROC Midden Nederland en het OBM Midden-Nederland slaan de handen inéén door het realiseren van het vakcentrum voor de Maakindustrie dat met flexibel, actueel onderwijs en begeleiding antwoord geeft op opleiding-gerelateerde vragen uit de maakindustrie in Midden Nederland. Vanuit het vakcentrum wordt het aanbod en de inrichting (inhoudelijk en fysiek) van diverse opleidingsactiviteiten op het gebied van de maakindustrie ontwikkeld. Onderwijs en het bedrijfsleven werken hierin samen, helpen en versterken elkaar om zo goed opgeleide mensen in de maakindustrie voor Utrecht-West te behouden.
  • Het realiseren van de TechnoHub in Woerden: het Woerdens Techniek Talent wil toekomstige generaties inspireren en een nadrukkelijke rol spelen in de verbinding tussen technisch onderwijs en het bedrijfsleven en heeft het initiatief genomen om een TechnoHub te ontwikkelen. Dit wordt een fysieke technische onderwijsruimte waar leerlingen, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geënthousiasmeerd worden voor technische beroepen en waar zij-instromers scholing kunnen krijgen. Hiermee krijgen scholen hulp vanuit het bedrijfsleven door ondersteuning te bieden in hun onderwijsaanbod. In de TechnoHub kunnen leerlingen wekelijks langskomen om zich in technische vraagstukken te verdiepen en zich bezighouden met de techniek en het proces achter een product. Daarnaast worden praktijkruimtes ter beschikking geteld voor scholen die deze ruimte zelf niet hebben. De Hogeschool Utrecht heeft ook interesse getoond in het gebruik van de Technohub. De Technohub zal op termijn dus een breed scala aan onderwijsinstellingen aan zich kunnen binden. Van PO, VO tot MBO en HBO.
  • MakerSpace: dit is een initiatief van het Veenlanden College en Technet Amstel en Venen en heeft als doel jonge mensen (o.a. scholieren vanuit de MAVO, HAVO en VWO) een plek te bieden waar ze positieve ervaringen met techniek kunnen opdoen én waar ze kunnen experimenteren met de nieuwste mogelijkheden op dit gebied. Het belang hiervan is dat ze op techniekgebied gaan ontdekken, creativiteit tonen, experimenteren, falen en oplossingen vinden. Het idee is dat de MakerSpace voor zoveel mogelijk maakdisciplines te gebruiken is. Zowel traditionele – als computergestuurde machines. Het wordt een open laboratorium voor iedereen, een werktuigplaats, workshopruimte, studio en atelier. De MakerSpace wordt ook opengesteld basisschoolleerlingen en zij-instromers. Technet Amstel en Venen bevordert en ondersteunt dit initiatief ter verhoging van het aantal studenten in technische opleidingen. Het mkb in de regio geeft aan dat vooral techniekaanbod op MAVO, HAVO en VWO niveau voor een belangrijke vergroting van de toestroom naar technische opleidingen kan zorgen.