MKB Deal maakindustrie Utrecht-West: goed nieuws!

Rijkssteun voor betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt maakindustrie Utrecht-West

De MKB-deal voor de maakindustrie in Utrecht-West is een van de negen voorstellen die de komende maanden samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden uitgewerkt. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer gisteren bekendgemaakt. In totaal werden 28 aanvragen ingediend.

 

Het voorstel werd gedaan in het kader van de landelijke MKB-deal voor versterking van het brede MKB. De MKB-deal voor Utrecht-West is een samenwerking tussen provincie, gemeenten, de maakbedrijven en een aantal onderwijsinstellingen. Doel van de samenwerking is het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Utrecht-West blijvend te laten beschikken over voldoende en adequaat opgeleide vakmensen.

 

De maakindustrie in Utrecht-West is een sector met een grote groeipotentie, die banen oplevert voor alle opleidingsniveaus. Deze groeipotentie staat echter onder druk omdat het voor bedrijven steeds lastiger wordt om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken.

 

Belangrijke steun in de rug
Gedeputeerde Robert Strijk is dan ook blij met de ondersteuning van het Rijk: “We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat de maakindustrie binnen de provincie moet worden versterkt. Om dit aan te pakken is het van belang dat overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven de handen in een slaan. Het verzoek om ons voorstel nader uit te werken is een steun in de rug.”

 

Drie concrete initiatieven
De steun vanuit het Rijk gaat naar drie concrete initiatieven die zich inzetten voor praktijkgericht onderwijs:
• de Technohub in Woerden (basisonderwijs, VMBO en HAVO/VWO)
• het Vakcentrum voor de Maakindustrie in Nieuwegein (regulier vervolgonderwijs)
• de Makerspace in Mijdrecht (basisonderwijs, MAVO/HAVO/VWO)

 

Met de geografisch spreiding van de initiatieven over Utrecht-West, wordt een grotere doelgroep jongeren en studenten bereikt. Door deze aanpak wordt op alle onderwijsniveaus een doorlopende leerlijn aangeboden in de eigen regio.

 

Start
Eind februari/begin maart in 2020 is de feestelijke presentatie en start van de MKB-deals, in aan-wezigheid van staatssecretaris Mona Keijzer.