Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen waarmee een flexibel en aantrekkelijk onderwijsaanbod voor werkenden en werkzoekenden ontwikkeld kan worden. Hiervoor stelt minister Van Engelshoven €20 miljoen beschikbaar.

 

Passend, flexibel en innovatief onderwijs

‘’Met deze subsidie kunnen mbo-scholen zorgen voor een betere aansluiting op de behoefte van werkenden of werkzoekende volwassenen voor bij- en omscholing. Ook de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt hierdoor verkleind’’, aldus Van Engelshoven. Vanaf heden tot en met 2022 kunnen samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen.

 

Instellingen slaan handen ineen

Alleen samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s. Op deze manier wil het kabinet stimuleren dat er door krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen nieuwe samenwerkingsvormen in de regio ontstaan. Dit moet vervolgens leiden tot een gevarieerd aanbod van flexibele onderwijstrajecten. De subsidie draagt daarnaast bij aan een sterkere samenwerking met werkgevers, gemeenten, het UWV en andere partners om via  bij- en omscholing te zorgen voor een betere aansluiting met de regionale arbeidsmarkt. De subsidie kan ook worden gebruikt voor werving van deelnemers en de professionalisering van docenten.

 

Landelijke afstemming en aanvraag

Voorbeelden van sectoren die de flexibilisering van het mbo voor volwassen met deze subsidieregeling een ‘boost’ kunnen geven zijn de techniek- , de bouw- en de zorgsector. Scholen kunnen samen met brancheorganisaties en het bedrijfsleven werken aan flexibele leerprogramma’s. Daarmee worden een variatie aan werkvormen, nieuwe leertechnologieën en leermiddelen ontwikkeld waarmee zij gemakkelijker kunnen inspelen op de ontwikkelmogelijkheden- en behoeften van de werkende of werkzoekende. Het plan voor deze subsidieregeling wordt ondersteund door de MBO Raad, de NRTO, VGN en de brancheorganisaties in de zorg en techniek, waaronder ActiZ, Bouwend Nederland en Techniek Nederland.

 

Bron: rijksoverheid.nl