Het Servicepunt Techniek Utrecht

Technische sectoren slaan handen ineen

 

15 partijen in de Metaal-, Technische Installatie branche en bouwtechniek hebben samen afspraken gemaakt om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Zij zijn samen het Servicepunt techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek (SPT) gestart.

 

Achtergrond

De arbeidsmarkt in deze regio kent een steeds grotere mismatch. In het afgelopen jaar zijn er ruim 105.000 vacatures ontstaan, 8.700 per maand. Binnen de ICT, technische- en bouwsector zijn de problemen het grootst. Ondanks dat er ruim 22.000 mensen ingeschreven staan, passen zij niet op de vacatures. Binnen de techniek gaat het om beroepen als onderhoudsmonteur, CNC-verspaner, elektricien, loodgieter, ontwerper/constructeur en werkvoorbereider-calculator. Ook in de bouw treden knelpunten op. Door het aantrekken van de sector is er meer vraag naar vakmensen, zoals metselaars en timmermannen. Aan de andere kant zijn er mensen die steeds moeilijker een baan vinden zoals ouderen, mensen met een administratieve opleiding, praktisch opgeleide. Ook de instroom van potentiële nieuwe vakmensen op het VMBO en MBO loopt elk jaar verder terug (*1,2,3).

 

Doel

Het SPT wil concreet vraag- en aanbod in de techniek bij elkaar brengen door het matchen van vacatures en kandidaten. Daarnaast zetten we scholingsprojecten/zij-instroomprojecten op om nieuwe doelgroepen, zoals statushouders, in te laten stromen bij de bedrijven. Ten tijde van laagconjunctuur zet het SPT zich in voor behoud van Vakmanschap.

 

Maar het SPT doet meer. Werknemers moeten langer doorwerken, dat moet in goede gezondheid. Duurzame inzetbaarheid van werknemers is dan ook een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Het SPT wil hieraan in samenwerking met branches aan bijdragen zodat werknemers door scholing en begeleiding hun positie op de arbeidsmarkt weten te versterken en behouden.

 

Voor wie?

Het SPT werkt vraaggericht, technische bedrijven melden hun vacatures. Daarmee gaan we (wie??) aan de slag en gaan we uit het netwerk van bijvoorbeeld de WSP’s, UWV kandidaten te zoeken. Daar waar de match niet helemaal past, wordt er via scholing en werkervaring geprobeerd een brug te slaan. Maar ook werknemers die niet verder kunnen in hun functie of met werkloosheid worden bedreigd, kunnen bij het SPT terecht. Kortom iedereen die een plek zoekt, zijn plek wil behouden of een initiatief wil nemen op de technisch arbeidsmarkt kan bij het SPT terecht.

 

Contact

Voor meer informatie over het SPT kunt u bellen met Okko Ebens (Koninklijke Metaalunie, voorzitter SPT Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek) 06- 53103996. Voor operationele zaken kunt u contact opnemen Frans Bergman (SWA HR Diensten, coördinator) op 06-53328689 of f.bergman@swahrdiensten.nl.

 

Samenwerkende partijen

A+O Metalektro, OTIB, OOM, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI, FME,
FNV Duurzame Inzetbaarheid, Werkgeversservicepunt Utrecht-Midden, Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek, Werkgeversservicepunt Amersfoort, Leer-werkloket Amersfoort, Leer-werkloket Utrecht,
UWV-werkgeversdiensten landelijk, SWA HR Diensten

 

*1 bron: “regio in beeld/ Midden-Utrecht, Amersfoort, Gooi en Vechtstreek”, oktober 2017 https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld
*2 bron: “kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap?”, februari 2017 https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie
*3 bron: OTIB-trendfiles, de arbeidsmarkt technische installatiebranche 2017, 2016 en eerder. http://trendfiles.otib.nl/downloads-en-links
______________________________________________________________________________