Gem. Utrecht lanceert Fonds Mismatch Arbeidsmarkt

Het college van de gemeente Utrecht investeert tot en met 2022 een bedrag van 2,5 miljoen euro om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Via het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt wil de gemeente structurele werkgelegenheid stimuleren in de regio Utrecht.

“Met dit fonds richten we ons op het omscholen van mensen in beroepsgroepen waar de werkgelegenheid steeds meer verdwijnt, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken en mbo). “Tegelijkertijd zien we dat in andere sectoren juist een groot tekort ontstaat aan arbeidskrachten. Die disbalans of mismatch willen we met dit fonds tegengaan.”

 

Vier focussectoren
Utrecht wordt beschouwd als een van de sterkste economische regio’s in Europa. Ontwikkelingen en trends laten zien dat de toekomstige arbeidsmarkt nu al aandacht verdient. De mismatch is vooral te zien tussen wat mensen leren en kunnen en wat de arbeidsmarkt vraagt. Een flink deel van de beroepsbevolking heeft een opleiding genoten die niet aansluit op wat de toekomstige arbeidsmarkt vraagt. Daarom is het belangrijk om te investeren in competenties, zodat de Utrechtse beroepsbevolking mee kan blijven doen in de veranderende arbeidsmarkt.
De gemeente richt zich daarbij voornamelijk op vier sectoren: bouw en energietransitie, ICT en digitale vaardigheden, gezondheid en onderwijs. Deze sectoren kampen momenteel met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Naar verwachting zal die krapte zich de komende jaren verder ontwikkelen.

 

De gemeente werkt samen met werkgevers en onderwijs in de regio, door verbindingen te leggen tussen werkgevers en de onderwijssector of door met onderwijspartners te bespreken hoe opleidingen optimaal kunnen aansluiten op de vraag. “We maken afspraken met werkgevers over het opleiden van vakkrachten,” zegt wethouder Verschuure. “Daarbij focussen we op arbeidsmarktmogelijkheden en op een leven lang ontwikkelen van de beroepsbevolking. Dit alles om te voorkomen dat bij een eventuele terugval van de economische groei een groot deel van de beroepsbevolking aan de kant komt te staan.”

 

Actieplannen
Om de Utrechtse beroepsbevolking mee te laten doen op de steeds veranderende arbeidsmarkt, wordt ook een verbinding gemaakt met actieprogramma’s en plannen, zoals het MBO Ambitiedocument en het actieplan Lerarentekort ‘Utrecht leert’. Door het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt ook hiervoor in te zetten, wil de gemeente een integrale aanpak bewerkstelligen. Het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt kan worden ingezet om afspraken in de vorm van ‘deals’  met werkgevers, opleiders en overige stakeholders te ondersteunen. Het fonds geeft op die manier een financiële impuls aan samenwerkingen en ‘deals’.

 

Bron: https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/stimulans-van-25-miljoen-euro-voor-utrechtse-arbeidsmarkt/

 

Klik hier voor de regeling