FME: te weinig aandacht voor onderwijs in de Miljoenennota

Werkgeversvereniging FME vindt dat er in de Miljoenennota te weinig aandacht is voor onderwijs. De technologische sector schreeuwt om gekwalificeerd personeel, maar het onderwijs sluit onvoldoende aan op de vraag van bedrijven. Er gaapt nu een enorme kloof tussen de behoeften van het bedrijfsleven en de vaardigheden van de mensen, aldus FME.

 

Er moet voldoende geld komen om op te leiden voor de banen van nu en morgen, vindt de ondernemersvereniging voor de technologiesector. FME wil dat er een meerjarige investeringsagenda voor onderwijs komt, die zich uitstrekt over meerdere kabinetten.

 

“We moeten écht investeren in scholing. En de financiering van het onderwijssysteem zó inrichten dat deze niet meer is gericht op het opleiden van één generatie, maar op een ‘leven lang ontwikkelen”’, stelt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. “Regeren is vooruitzien, FME gaat graag met het kabinet aan de slag met een onderwijsagenda.”

 

Bron: website Nationale Onderwijsgids