Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW is daarom bezig met het ontwerpen en verfijnen van de subsidieregeling.

 

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een breed en gezamenlijk programma gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo meer te flexibiliseren. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

De subsidieregeling bevat een kleine startsubsidie voor de vorming van een samenwerkingsverband en een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer flexibele opleidingsprogramma’s.

 

Wanneer?

Op dinsdag 17 september vanaf 10:00 uur kunt u een aanvraag indienen voor zowel de start- als de ontwikkelsubsidie.

Voor de startsubsidie zijn er twee aanvraagronden: één in 2019 en één in 2020.

Voor de ontwikkelsubsidie zijn er vier aanvraagronden, met de volgende indieningstermijnen:

  • Eerste aanvraagronde, uiterlijk op 15 oktober 2019;
  • tweede aanvraagronde uiterlijk op 1 april 2020;
  • derde aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2020;
  • vierde aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2021.

De regeling loopt tot en met 2024.

 

Lees hier de volledige publicatie