Flexibel mbo voor volwassenen

Deze zomer komt er een subsidieregeling om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in het mbo voor volwassenen te ontwikkelen.

 

In het regeerakkoord heeft het huidige kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een brede en gezamenlijke aanpak gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo nog meer te flexibiliseren. Daarom komt er o.a. een subsidieregeling voor publieke en private mbo-instellingen met het doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

 

Wanneer?

De subsidieregeling is nu in ontwikkeling en wordt naar verwachting medio juli 2019 gepubliceerd. De regeling loopt tot en met 2022 en krijgt een jaarlijkse aanvraagmogelijkheid.

 

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg.

 

Voor welke activiteiten?

Ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

Deze subsidie is bedoeld voor het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en voor kennisdeling. De kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen t.a.v. leermaterialen, werkwijzen en aanpakken in netwerkbijeenkomsten.

 

Startsubsidie (optioneel)

Voor samenwerkingsverbanden die nog in de startfase zitten is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een (kleine) startsubsidie. Het doel ervan is een samenwerkingsverband te vormen tussen publieke en private onderwijsinstellingen en om te beginnen met de planvorming.

 

Aanvraagperiode 2019

Startsubsidie

Na publicatie van de regeling kan deze subsidie doorlopend worden aangevraagd.

 

Subsidie voor ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

Deze subsidie kan worden aangevraagd van medio juli tot en met september 2019. De exacte data, ook voor de komende jaren, worden bekendgemaakt bij publicatie van de regeling.

Ook de maximale subsidiehoogte en het beoordelingskader worden in de nog te publiceren regeling bekendgemaakt.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten

In juni worden twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Daar krijgt u meer informatie over de subsidieregeling.  U kunt daar ook partners ontmoeten van andere mbo-instellingen en particuliere opleiders, die actief zijn in Leven Lang Ontwikkelen.

 • Donderdag 13 juni van 14:00 tot 17:00 uur in Zwolle
 • Donderdag 20 juni om 13:30 tot 16:30 uur in Den Bosch

 

Programma

 • Presentatie over de subsidieregeling door Antoinette van Wanroij (OCW) en Paul Dorsemagen (DUS-I)
 • Pauze
 • Workshops
  • Visie op flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg en LLO
  • Samenwerking in de regio
  • Verdiepingsvragen over de subsidieregeling
 • Afsluiting en netwerkborrel

 

Klik hier om je aan te melden voor de voorlichtingsbijeenkomst 

Per organisaties kunnen zich maximaal twee personen aanmelden.

 

Bron: https://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-mbo-voor-volwassenen