Eemland

Stichting TechNet Eemland is een samenwerking van het technisch bedrijfsleven, onderwijs, brancheorganisaties en overheid.

 

Stichting TechNet Eemland laat jongeren kennismaken met de mogelijkheden van leren en werken in de techniek. Jongeren het zelf laten ervaren van techniek, het zelf doen van opdrachten staat centraal.

 

Jaarlijks bezoeken tijdens de VMBO Week van de techniek 1400 leerlingen het programma, VO leerlingen uit de regio bezoeken het bedrijfsleven en maken hier kennis met techniek. De kennisbijeenkomsten bieden organisaties een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

 

Doelstelling

  • In samenwerking met technisch bedrijfsleven, onderwijs, overheid en brancheorganisaties:
  • verbeteren van het imago van de techniekbranche
  • kennisuitwisseling tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties
  • verbindende factor tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties
  • Ook in de toekomst voldoende technische vakmensen.

 

Bron:http://www.techneteemland.nl