Digital Competence Hub

De Digital Competence Hub is op 12 oktober 2017 officieel gelanceerd tijdens het Get Connected jaarcongres van de Economic Board Utrecht (EBU). Binnen de Digital Competence Hub bundelen werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden hun krachten om te voldoen aan de grote vraag naar ICT-professionals met de juiste expertise. Deze urgente vraag is ontstaan door de digitale transformatie in de economie. De partners binnen de hub zetten gezamenlijk grootschalig in op nieuw ICT-talent in de regio Utrecht. Hierdoor kunnen bedrijven blijven groeien en hebben studenten een grotere baankans. De hub verbindt de bestaande initiatieven van de partners en professionaliseert waar nodig. Waar initiatieven ontbreken, zorgt de hub dat deze (met partners) in gang worden gezet.

 

Bron: http://digitalcompetencehub.nl/