Coronamotitor www.arbeidsmarktinzicht.nl live

ACTUELE DATA, VISUALS EN EXPERTS OVER REGIONALE IMPACT ARBEIDSMARKT EN ECONOMIE

 

Impact coronavirus
Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Bij het persoonlijke leed rond de besmettingen en het verloop van de ziekte ontstaan ook grote vragen rond de impact op onze economie en de regionale arbeidsmarkt. De effecten van het coronavirus raken alle sectoren in Nederland. Deze zullen te zien zijn in de data die we binnen ArbeidsmarktInZicht.nl monitoren. ArbeidsmarktInZicht is een online platform met transparante informatie, data, visuals en artikelen van experts over trends en ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt, toelichting zie: arbeidsmarktinzicht.nl/corona-monitor-arbeidsmarktinzicht

 

Behoefte aan inzicht
Het kabinet heeft uitzonderlijke maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen en ondernemers op te vangen. Om effectief te kunnen reageren op de bewegingen in de arbeidsmarkt is actuele, betrouwbare informatie een absolute voorwaarde. Dit is de basis van ArbeidsmarktInZicht. Vanaf nu is hier: ArbeidsmarkInZicht.nl/coronamonitor
de meest actuele data te vinden over de impact van het coronavirus op de regionale arbeidsmarkt en economie. Hierbij worden diverse thema’s dagelijks, wekelijks e/o maandelijks geactualiseerd. De gecombineerde data is afkomstig van gerenommeerde bronnen zoals: CBS, CPB, Stichting LISA, NEVI, RIVM, Textkernel, UWV, ABU, AEX, etc. Data & visuals.

 

Thema’s
ArbeidsmarktInZicht biedt continu de meest actuele data over de impact op diverse thema’s: gezondheid (het aantal regionale besmettingen), arbeidsdeelname (werkzame-werkloze beroepsbevolking), werkenden (naar type contract: vast, flex en zzp’ers), werkloosheid (verloop van werkloosheid in sectoren en beroepsklassen), vacatures (verloop van aantal regionale vacatures in beroepsklassen) en cruciale beroepen (aantal werkenden in een cruciaal beroep). Ook is er actuele data over de economie (4 scenario’s van CPB voor 2020-2021), vestigingen van bedrijven (getroffen sectoren en aantal arbeidsplaatsen per sector), faillissementen (als indicator verloop van de financiële conjunctuur en kwetsbaarheid van sectoren), cijfers uitzendbranche (als indicator economische ontwikkeling), Nederlandse beurskoersen (impact financiële markten), het consumentenvertrouwen (verwachtingen voor komende jaar t.a.v. economisch klimaat, koopbereidheid en eigen financiële situatie), vertrouwen van bedrijven (ondernemersvertrouwen, productenvertrouwen en PMI –inkoopsmanagersindex– als verwachting voor de komende 3 maanden), belemmeringen bedrijfsleven (o.b.v. conjunctuurenquête Nederland: onvoldoende vraag, tekort arbeidskrachten, tekort productiemiddelen, materialen, financiële beperkingen) én artikelen met inzichten van experts in de arbeidsmarkt en economie, nu Ton Wilthagen – hoogleraar arbeidsmarkt: arbeidsmarktinzicht.nl/content/theme/index/coronavirus-1

 

SkillsInZicht
De plotselinge omslag in de economie vestigt opnieuw de aandacht op het belang van flexibiliteit en anticiperend vermogen. Daarbij hoort aandacht voor duurzame inzetbaarheid en het faciliteren van Leven Lang Ontwikkelen. SkillsInZicht is een innovatieve manier om de vraag op de arbeidsmarkt in sectoren en beroepen te analyseren en te koppelen aan de vraag naar skills, het skills-DNA van beroepen (in april beschikbaar). Hiermee ontstaat een gedetailleerd beeld om de samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid verder te versterken. Dit ondersteunt initiatieven op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

 

Oplossingsrichtingen
Binnen de monitor wordt ook aandacht besteed aan verkenningen en inventarisaties voor oplossingsrichtingen om op langere termijn sterker uit de crisis te komen. Denk hierbij aan regionale impactmonitors, actieplannen en inzichten om kennisdeling tussen regio’s te ondersteunen. Onmisbaar voor overheden, onderwijs en ondernemers. #SAMENSTERKERUITDECRISIS