CONNECT2030 Studenten wedstrijd

De technische branche, bestaande uit Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL, verkent met regelmaat de toekomst. Welke maatschappelijke vraagstukken zullen gaan spelen en wat is de rol van de technische branche daarin, natuurlijk in samenhang met veel andere partijen.

 

Met CONNECT2025 en SCENARIO2040 hebben zij de laatste 5 jaar verkenningen op de middellange – en lange termijn neergezet (zie www.connect2025.nl en www.scenario2040.nl).
Nu is het tijd om een nieuwe verkenning voor de middellange termijn neer te zetten, namelijk CONNECT2030. En daarvoor willen zij graag studenten uit het middelbare-, hogere- en wetenschappelijk onderwijs meenemen, door het uitschrijven van een studentenwedstijd.

 

Meer weten? Kijk dan op: Connect2030 Studenten wedstrijd final