BIM Onderwijsdag

In de toepassing van BIM in het onderwijs zit een verschil van diepgang en samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast ontstaat er ook een tekort aan en goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft onder andere te maken met de vergrijzing en de reputatie van de bouw.

 

Het BIM-onderwijsprogramma van de Bouw Informatie Raad is er op gericht, goed gekwalificeerde studenten voor de gebouwde omgeving op de arbeidsmarkt te krijgen, uiteraard met BIM affiniteit Dat is nodig omdat studenten die bedreven zijn met BIM bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en meer duurzame manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat BIM gerelateerd onderwijs beter ingezet kan worden en de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. Onder andere de ‘BIM Onderwijsdag’ draagt hier in bij.

 

Meer informatie over programma en wijze van aanmelding is te vinden op http://www.bimonderwijsdag.nl/