Bijeenkomst arbeidsmarkt voor de energietranistie

De Gemeente Utrecht gaf op maandag 8 oktober in de Climate Planet de aftrap van het stadsakkoord aardgasvrij: 40.000 woningen aardgasvrij in 2030.

 

Om de doelstellingen van het akkoord te halen zijn veel vakmensen nodig. In een side-event, georganiseerd door de Gemeente Uttecht, TechNet Utrecht en de Technologieraad Regio Utrecht, hebben de bouw- en installatiebedrijven, onderwijsinstellingen en overheden afgesproken de komende periode te gaan samenwerken aan een doorlopende leerlijn bouwtechniek en energietransitie.

 

Wethouder Lot van Hooijdonk benadrukte in haar welkomstwoord het belang van goed geschoold personeel om de opgave ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Gijs Folmer, lid van de Technologieraad Regio Utrecht namens UNETO-VNI onderstreepte de visie van de wethouder en gaf aan dat de opgave én het werken aan de tekorten ook op de agenda van de Technologieraad staat.