Bezuiniging subsidie praktijkleren moet van tafel

Met Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het kabinet 19,5 miljoen euro wil bezuinigen op de subsidieregeling praktijkleren in 2019. Bovendien heeft de minister van OCW aangekondigd de subsidieregeling slechts met één jaar te verlengen.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). De bezuiniging en de onzekerheid over het voortbestaan van de subsidieregeling na 2019 bedreigt tienduizenden leerbanen in het beroepsonderwijs.

 

Partijen menen dat de bezuiniging van tafel moet, juíst nu in gezamenlijkheid wordt ingezet op leven lang ontwikkelen via de bbl ,om vakmensen op te leidendie zo hard nodig zijn.

 

Lees hier het volledige bericht op de website van S-BB