Actieplan Groene en Digitale Banen

Het kabinet heeft het Actieplan Groene en Digitale Banen gelanceerd. Doel hiervan is met een set van maatregelen en acties de arbeidsmarkttekorten in de klimaat- en digitale transitie terug te dringen.
Er wordt gewerkt vanuit 4 pijlers::
1. Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs;
2. Het behoud en vergroten van de instroom in de bètatechnische arbeidsmarkt;
3. Arbeidsproductiviteitsgroei;
4. Versterken governance en tegengaan van versnippering.

 

Lees hier de kamerbrief: Inzet op arbeidsmarktkrapte in de klimaat- en digitale transitie_ Het Actieplan Groene en Digitale Banen

Lees hier het Overzicht acties Actieplan Groene en Digitale Banen