Acht projecten ontvangen subsidie voor verbeteren aansluiting studie op werk

Acht samenwerkingsprojecten ontvangen een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Amersfoort konden tot 1 april 2018 via het fonds subsidie aanvragen voor samenwerkingsprojecten die de overgang van school naar werk bevorderen.

 

Er zijn in totaal 15 aanvragen ingediend. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld. Acht projecten met de hoogste score ontvangen een bijdrage uit het fonds van in totaal 250.000 euro. Het gaat om cofinanciering, de gemeente draagt maximaal 50% bij tot een maximumbedrag van 35.000 euro per initiatief.

 

Veel aanvragen gericht op technologie
De meeste nieuwe projecten in het derde jaar van het bestaan van het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt richten zich op techniek. Binnen het studentenbouwbedrijf ‘BouwXtra’ gaan mbo-studenten zelfstandig werken aan echte opdrachten uit het midden- en kleinbedrijf.  Het project ‘Robotica’ biedt vmbo-leerlingen de kans om onder begeleiding van ouderejaars en mbo-studenten een robot te bouwen. Zo leren zij meer over robotica en de begeleiders over het leerproces.

 

We staan aan het begin van een grote energietransitie. Daarvoor is veel technisch geschoold personeel nodig. ‘Operatie Instroom Workforce Energietransitie Amersfoort’ gaat een doorlopende leerlijn ontwikkelen gericht op de techniek rond de energietransitie.

 

Ook het succesvolle initiatief van eerdere jaren ‘Praktische aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’, waaraan veel partners uit onderwijs en bedrijfsleven deelnemen, krijgt weer een bijdrage. ‘Brug naar een baan’ is gericht op anderstalige leerlingen en combineert de taallessen met stages en praktijkleren. Zo worden ze beter voorbereid op een MBO1-opleiding of baan. Alle acht initiatieven zijn te vinden op www.amersfoort.nl/onderwijsarbeidsmarkt.

 

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt
De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan beter in de regio Amersfoort. Dat vinden werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente. Zij hebben een gezamenlijke agenda opgesteld. Het fonds geeft partijen een impuls om nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren om de aansluiting te verbeteren. Dat is van belang voor zowel jongeren als werkgevers. Voor het vinden van een baan is het goed als jongeren weten wat een werkgever van ze vraagt en werkgevers vinden geschikt personeel waardoor hun bedrijf kan groeien. Dat is goed voor de regionale economie.

 

De ervaringen uit de eerste twee subsidiejaren van het Toekomstfonds leren dat een financiële impuls het onderwijs en bedrijfsleven helpt in het vinden en uitproberen van nieuwe vormen van samenwerking.

 

Bron: https://www.amersfoort.nl/nieuws/acht-projecten-ontvangen-subsidie-voor-verbeteren-aansluiting-studie-op-werk.htm