De Technologieraad Regio Utrecht bestaat sinds 28 mei 2018. Dit samenwerkingsverband heeft bij de start de volgende doelstellingen geformuleerd: Gezamenlijk inzicht in en visie op de provinciale arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen op het gebied van technologie, mede met behulp van het arbeidsmarktdashboard Utrecht Verhoging van instroom en behoud in de technologie,

Nieuws

In de regio Amersfoort wordt hard gewerkt aan de realisatie van de plannen voor Sterk Techniekonderwijs. Lees in de update

Op 15 juni j.l. was de jaarconferentie van het Techniekpact. Dit jaar volledig online in verband met de corona maatregelen. Tijdens

Vanaf 15 juni verandert de naam van OTIB naar Wij Techniek. Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche.

Diverse werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de afgelopen periode extra maatregelen afgekondigd gericht op ondersteuning van bedrijven en hun werknemers. In

De huidige samenleving vraagt steeds meer creativiteit van bedrijven. De FME maakte hierover een mooi filmpje. Neem een kijkje op

In de regio Amersfoort zijn (V)MBO instellingen en partners druk bezig de plannen in het kader van Sterk Techniek Onderwijs

In de nieuwe nieuwsbrief van het Landelijk Ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs is deze keer veel aandacht voor de gevolgen van de

De jaarconferentie Techniekpact vindt plaats op maandag 15 juni, van 10.30 tot 12.00 uur, dit keer geheel en al in

Technologieraad Regio Utrecht


MKB Deals

Een mooie mijlpaal voor drie initiatieven in de Provincie Utrecht. In deze MKB Deal wordt gewerkt aan de versterking van

Op 2 april zou Mona Keijzer de MKB Deals feestelijk ondertekenen in het Muntgebouw in Utrecht. In verband met de

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor regionale MKB-deals. De komende periode worden

Samenwerkings­verbanden

Technische sectoren slaan handen ineen   15 partijen in de Metaal-, Technische Installatie branche en bouwtechniek hebben samen afspraken gemaakt om de

Het Wetenschapsknooppunt legt de verbinding tussen het basisonderwijs, de lerarenopleidingen in de regio en de Universiteit Utrecht. is de verbinding

Stichting TechNet Eemland en Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. bundelen hun krachten en geven het technisch onderwijs een krachtige impuls onder

Per januari 2019 is het Zorgpact (Midden Nederland) overgegaan in het Actie Leer Netwerk. Dit netwerk gaat door met de activiteiten
Laatste tweets

Breed investeringspakket hard nodig voor Bouw & Infra. Investeringen maken het dal minder diep. Bonus: een land met meer woningen, duurzaamheid en mobiliteit.
Grote zorgen bij infrabouwers ondanks versnellingsmaatregelen: ‘Dit keer is het echt menens’ https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2020/05/grote-zorgen-bij-infrabouwers-ondanks-versnellingsmaatregelen-dit-keer-is-het-echt-menens-101285201

Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dit moment uit?
Hier vindt u een inventarisatie van de acute tekorten en overschotten.
http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkteffecten-corona-crisis-inventarisatie-acute-tekorten-en-overschotten.aspx

Evenementen


Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Initiatieven

De Techniekfabriek in Houten is een initiatief van 2 moeders die hun eigen kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Het arbeidsmarkt dashboard is ontwikkeld door Brainport en geeft inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.   Het dashboard is een initiatief

De tekorten in de bouwsector nemen de afgelopen jaren gestaag toe. Enerzijds vanwege de afname van instroom en anderzijds door

De economie groeit in de regio, de arbeidsmarkt verandert als gevolg door technologisering – digitalisering en de personeelstekorten in sectoren

Techniek­onderwijs


Filter op

Partners


Technologieraad Regio Utrecht