De Technologieraad Regio Utrecht bestaat sinds 28 mei 2018. Dit samenwerkingsverband heeft in 2020 de volgende aangepaste doelstellingen vastgesteld:   Het vormen van een fysiek netwerk van betrokken triple helix partijen in de provincie Utrecht die met de arbeidsmarktvraagstukken van Technologie bezig zijn. Dit netwerk deelt kennis met elkaar en kan

Nieuws

Op de Tech Campus van ROC Midden Nederland in Nieuwegein leren studenten, op school of in een bedrijf, in projecten

GeLUK staat voor Gezonde duurzame Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium. Dit nieuwe samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven gaat de komende vier jaar

Het aantal personen met een technisch beroep stijgt, maar het lost het tekort aan technici niet op. Dit blijkt uit de

Op 10 juni was UW in Utrecht gastheer van de Techniek Doe Dag. Zo'n 30 bedrijven en opleiders lieten 180

Dinsdag 16 mei heeft Minister Wiersma de lang verwachte STO-brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin ontvouwt hij zijn plannen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat vmbo/havo-, mbo- en hbo- instellingen stimuleren om onderwijsprogramma’s zo af te stemmen

Het kabinet heeft het Actieplan Groene en Digitale Banen gelanceerd. Doel hiervan is met een set van maatregelen en acties

Na de succesvolle eerste editie van HU Tech Talks op 11 mei organiseert Hogeschool Utrecht op woensdagmiddag 2 november 2022

Technologieraad Regio Utrecht


MKB Deals

Minister Van Engelshoven heeft op 22 april jl. bekend gemaakt dat de opschalings-RiF Make Center is goedgekeurd voor het volledig

Een mooie mijlpaal voor drie initiatieven in de Provincie Utrecht. In deze MKB Deal wordt gewerkt aan de versterking van

Donderdag 17 september was het zover. Om 9.10 uur arriveerden de eerste genodigden voor de start van de bouw van

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor regionale MKB-deals. De komende periode worden

Op 2 april zou Mona Keijzer de MKB Deals feestelijk ondertekenen in het Muntgebouw in Utrecht. In verband met de

Samenwerkings­verbanden

In 2013 hebben de ministers van OCW, SZW en EZ, samen met o.a. sociale partners, onderwijsraden het landelijk Techniekpact ondertekend.

De ICT Campus is een initiatief van de gemeente Veenendaal en faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. ICT

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meer dan 40 partnerscholen uit de regio Utrecht.

Per januari 2019 is het Zorgpact (Midden Nederland) overgegaan in het Actie Leer Netwerk. Dit netwerk gaat door met de activiteiten
Laatste tweets

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.

Evenementen


[tribe_events_list]

Initiatieven

De Techniekfabriek in Houten is een initiatief van 2 moeders die hun eigen kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Het arbeidsmarkt dashboard is ontwikkeld door Brainport en geeft inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.   Het dashboard is een initiatief

De tekorten in de bouwsector nemen de afgelopen jaren gestaag toe. Enerzijds vanwege de afname van instroom en anderzijds door

De economie groeit in de regio, de arbeidsmarkt verandert als gevolg door technologisering – digitalisering en de personeelstekorten in sectoren

Techniek­onderwijs


Partners


Technologieraad Regio Utrecht