De Technologieraad Regio Utrecht bestaat sinds 28 mei 2018. Dit samenwerkingsverband heeft bij de start de volgende doelstellingen geformuleerd: Gezamenlijk inzicht in en visie op de provinciale arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen op het gebied van technologie, mede met behulp van het arbeidsmarktdashboard Utrecht Verhoging van instroom en behoud in de technologie,

Nieuws

Vier samenwerkingsprojecten ontvangen een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Amersfoort konden tot 15

In Woerden wordt op dit moment druk gewerkt aan de TechnoHub. De ontwikkeling van deze techniekfaciliteit maakt onderdeel uit van

Een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs is noodzakelijk om in de toekomst te beschikken over voldoende en goed opgeleide

Verschillende partners in de provincie Utrecht zetten samen met het bedrijfsleven in op het behoud van technische vakmensen. Met het

In de regio Amersfoort wordt hard gewerkt aan de realisatie van de plannen voor Sterk Techniekonderwijs. Lees in de update

Op 15 juni j.l. was de jaarconferentie van het Techniekpact. Dit jaar volledig online in verband met de corona maatregelen. Tijdens

Vanaf 15 juni verandert de naam van OTIB naar Wij Techniek. Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche.

Diverse werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de afgelopen periode extra maatregelen afgekondigd gericht op ondersteuning van bedrijven en hun werknemers. In

Technologieraad Regio Utrecht


MKB Deals

Een mooie mijlpaal voor drie initiatieven in de Provincie Utrecht. In deze MKB Deal wordt gewerkt aan de versterking van

Op 2 april zou Mona Keijzer de MKB Deals feestelijk ondertekenen in het Muntgebouw in Utrecht. In verband met de

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor regionale MKB-deals. De komende periode worden

Samenwerkings­verbanden

Per januari 2019 is het Zorgpact (Midden Nederland) overgegaan in het Actie Leer Netwerk. Dit netwerk gaat door met de activiteiten

Het Wetenschapsknooppunt legt de verbinding tussen het basisonderwijs, de lerarenopleidingen in de regio en de Universiteit Utrecht. is de verbinding

De Economic Board Utrecht zet in op het vertalen van de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de

Technische sectoren slaan handen ineen   15 partijen in de Metaal-, Technische Installatie branche en bouwtechniek hebben samen afspraken gemaakt om de
Laatste tweets

Bouw=Wouw, Beroepentuin... en meer. Nieuwsbrief #Werkvooriedereen, Utrechts Bouw en Technieknetwerk nu te lezen: https://bit.ly/2BGSNlu
@UWVnl @GemeenteUtrecht @Technologieraad @stijnthijssen94
#bouw #techniek #arbeidsmarkt #inclusiviteit #diversiteit #zijinstroom #jongeren

De gemeente Amersfoort ondersteunt, vanuit het Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt, ook dit jaar weer samenwerkingsprojecten die de overgang van school naar werk bevorderen.

https://technologieraad.nl/toekenningen-toekomstfonds-onderwijs-arbeidsmarkt-gemeente-amersfoort/

Nog meer goed nieuws voor de regio:

@ROCMN_tech #TechCampus en @OBM_nl Midden gaan samenwerken in het MAKE Center

#maakindustrie @metaalunie

https://technologieraad.nl/onderwijs-en-bedrijfsleven-slaan-handen-ineen-in-make-center/

Evenementen


Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Initiatieven

De Techniekfabriek in Houten is een initiatief van 2 moeders die hun eigen kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Het arbeidsmarkt dashboard is ontwikkeld door Brainport en geeft inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.   Het dashboard is een initiatief

De tekorten in de bouwsector nemen de afgelopen jaren gestaag toe. Enerzijds vanwege de afname van instroom en anderzijds door

De economie groeit in de regio, de arbeidsmarkt verandert als gevolg door technologisering – digitalisering en de personeelstekorten in sectoren

Techniek­onderwijs


Filter op

Partners


Technologieraad Regio Utrecht