De Technologieraad Regio Utrecht bestaat sinds 28 mei 2018. Dit samenwerkingsverband heeft bij de start de volgende doelstellingen geformuleerd: Gezamenlijk inzicht in en visie op de provinciale arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen op het gebied van technologie, mede met behulp van het arbeidsmarktdashboard Utrecht Verhoging van instroom en behoud in de technologie,

Nieuws

ACTUELE DATA, VISUALS EN EXPERTS OVER REGIONALE IMPACT ARBEIDSMARKT EN ECONOMIE   Impact coronavirus Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving.

Niet alleen de werkgeversorganisaties zijn actief om de gevolgen van de coronamaatregelen inzichtelijk te maken en te houden. Ook de

Het Landelijk Ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs heeft een nieuwsbrief verzonden met daarin veel aandacht voor hoe om te gaan met de

In de periode 24 tot 30 maart heeft Bouwend Nederland bij haar leden geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van de

Opleidingsfonds OOM komt met een pakket maatregelen dat bedrijven en hun medewerkers ontlast en ondersteunt bij hun onderwijsactiviteiten tijdens de

In de nieuwsbrief van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt deze keer aandacht voor de corona maatregelen, een terugblik op de

“Hoe kom ik aan personeel”, was de alleszeggende titel van de bijeenkomst die Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi &

Hoe maak jij het mkb sterker in jouw gemeente of regio? En met wie? Wat werkt wel en wat werkt

Technologieraad Regio Utrecht


MKB Deals

Op 2 april zou Mona Keijzer de MKB Deals feestelijk ondertekenen in het Muntgebouw in Utrecht. In verband met de

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor regionale MKB-deals. De komende periode worden

Samenwerkings­verbanden

Het Wetenschapsknooppunt legt de verbinding tussen het basisonderwijs, de lerarenopleidingen in de regio en de Universiteit Utrecht. is de verbinding

In 2013 hebben de ministers van OCW, SZW en EZ, samen met o.a. sociale partners, onderwijsraden het landelijk Techniekpact ondertekend.

Per januari 2019 is het Zorgpact (Midden Nederland) overgegaan in het Actie Leer Netwerk. Dit netwerk gaat door met de activiteiten

Woerdens Techniek Talent is een samenwerkingsverband van bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Woerden, de gemeenten Montfoort, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en
Laatste tweets

Binnen de provincie Utrecht maken we gebruik van de arbeidsmarktmonitor 'Arbeidsmarktinzicht'. Deze monitor heeft nu ook een coronamonitor. Lees hierover meer op onze website.

https://technologieraad.nl/coronamotitor-www-arbeidsmarktinzicht-nl-live/

De dagelijkse nieuwsbrief van @TechniekNL is er weer. https://www.technieknederland.nl/nieuwsbrieven/corporate/corona-update-techniek-nederland-6-april-2020

Wat zijn de gevolgen voor de activiteiten in het kader van Sterk Techniekonderwijs? Lees hierover in het volgende nieuwsbericht: https://www.sterktechniekonderwijs.nl/nieuws/coronavirus-en-geplande-sto-activiteiten

#corona #techniekonderwijs #sterktechniekonderwijs #onderwijs #techniek #technischonderwijs #samenwerking

Evenementen


mei 16

Techniek Doe Dag 2020

16 mei @ 10:00 - 15:00
jun 15

Jaarconferentie Techniekpact

15 juni @ 12:30 - 17:30

Initiatieven

De Techniekfabriek in Houten is een initiatief van 2 moeders die hun eigen kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Het arbeidsmarkt dashboard is ontwikkeld door Brainport en geeft inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.   Het dashboard is een initiatief

De tekorten in de bouwsector nemen de afgelopen jaren gestaag toe. Enerzijds vanwege de afname van instroom en anderzijds door

De economie groeit in de regio, de arbeidsmarkt verandert als gevolg door technologisering – digitalisering en de personeelstekorten in sectoren

Techniek­onderwijs


Filter op

Partners


Technologieraad Regio Utrecht