De Technologieraad Regio Utrecht bestaat sinds 28 mei 2018. Dit samenwerkingsverband heeft bij de start de volgende doelstellingen geformuleerd: Gezamenlijk inzicht in en visie op de provinciale arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen op het gebied van technologie, mede met behulp van het arbeidsmarktdashboard Utrecht Verhoging van instroom en behoud in de technologie,

Nieuws

In september 2018 is de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht in opdracht van de OTIB, OOM en A&O Metalektro gestart

Deze zomer komt er een subsidieregeling om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in het mbo voor volwassenen te ontwikkelen.   In het regeerakkoord

Op maandag 20 mei is Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle geïntroduceerd als nieuwe

Het RVO is door het Min. EZK gevraagd een voorstel te doen over hoe het moderne ondernemerschapsonderwijs er uit zou

Dankzij de betrokkenheid en enthousiaste begeleiding van onderwijs, technisch bedrijfsleven en overheid konden 679 jongeren op verrassende wijze kennismaken met

Het landelijk ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs heeft weer een nieuwsbrief gepubliceerd met daarin o.a. meer informatie over het tijdspad voor de

Op zaterdag 22 juni wordt bij UW Utrecht de Techniek Doe Dag georganiseerd. De Doe Dag is geen standaard onderwijs-

Op 15 april organiseerde de gemeente Utrecht de Dealmakersdag on het thema 'Werk voor iedereen'. Op deze Dealmakersdag zetten Utrechtse

Samenwerkings­verbanden

In 2016 is Zorgpact Midden Nederland ontstaan vanuit de urgentie in de regio samen met werkgevers, onderwijs en gemeenten meer

De Economic Board Utrecht zet in op het vertalen van de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de

Stichting TechNet Eemland is een samenwerking van het technisch bedrijfsleven, onderwijs, brancheorganisaties en overheid.   Stichting TechNet Eemland laat jongeren kennismaken met

Het Wetenschapsknooppunt legt de verbinding tussen het basisonderwijs, de lerarenopleidingen in de regio en de Universiteit Utrecht. is de verbinding
Volg ons!

Laatste tweets

Evenementen


jun 04
jun 26

Hyrbide Café

26 juni @ 14:00 - 17:00

Initiatieven

De Techniekfabriek in Houten is een initiatief van 2 moeders die hun eigen kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Het arbeidsmarktdashboard is ontwikkeld van Brainport geeft inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.   Het arbeidsmarktdashboard is een initiatief van zes

De tekorten in de bouwsector nemen de afgelopen jaren gestaag toe. Enerzijds vanwege de afname van instroom en anderzijds door

De economie groeit in de regio, de arbeidsmarkt verandert als gevolg door technologisering – digitalisering en de personeelstekorten in sectoren

Techniek­onderwijs


Filter op

Partners


Technologieraad Regio Utrecht